Första kapitel-analys

 Är din berättelse stark nog att få läsaren fast redan från början? En första kapitel-analys ger dig en djupgående genomgång av de första sidorna i ditt manus. 

 

forsta-kapitel-analys

Har du en bra trigger som drar igång skeendet och skapar frågor som läsaren vill ha svar på och därför drivs att ivrigt läsa vidare?

Eller serverar du en lång uppförsbacke med olika beskrivningar av karaktärer och miljöer innan du drar igång själva handlingen?

Har du skrivit en bra bit av din roman men är osäker på om inledningen håller? Då kan det vara bra att börja med en första kapitel-analys. Jag tittar då på om berättelsen har

  • en stark öppning
  • en läsvärd berättarröst
  • karaktärer som etableras på ett intresseväckande sätt

Dessutom studerar jag 

  • hur den första konflikten ter sig
  • om man får en antydan om vad som står på spel för huvudkaraktären
  • om berättelsen börjar utan ”uppvärmning”, hugger tag i läsaren och behåller greppet

Det du får efter en första kapitel-analys är ett utlåtande på 1-2 sidor samt kommentarer löpande i ditt manus med konkreta exempel på vad som fungerar väl och vad som kan förbättras.

 

 

Hur börjar din berättelse? 

Får du läsaren på kroken från första sidan? Skapar du nyfikenhet och intresse redan från första meningen?

forsta-kapitel-analys

Hur skapar man en lockande start på en berättelse?

Ett smart sätt är att börja med en intresseväckande första mening.

I en tävling om bästa startmeningen som jag utlyste för en tid sedan kom det in många spännande tävlingsbidrag i de mest skiftande formuleringar.

Vad var det då som gjorde några av tävlingsbidragen mera lockande än andra? Jo, främst 2 saker.

 

För det första: Författaren skapar frågor hos läsaren redan från början

Se alltså till att du får din läsare nyfiken direkt. Exempel:

 

”Det rycker i magen på den döda råttan.” 

av Lizette Lindskog

 

Här har vi en ganska makaber första mening. Bara det gör att man som läsare hajar till.

Genast uppkommer frågor: Varför är råttan död? Var ligger den och hur har den hamnat där?

Vilken betydelse har det för berättelsen att den är död och vad är det som rör sig i magen på den? 

Vem är det som ser detta och när?

 

För det andra: Starta in medias res

Samtidigt som man skapar frågor är det viktigt att också  låta handlingen starta ”in medias res”, som det latinska uttrycket lyder.

Det innebär att berättelsen börjar mitt i ett skede, i syfte att låta berättelsen få fart redan från start.

Här följer ett exempel:

 

”Jag förstår direkt att jag inte kommer kunna sluta.” 

av Sofia Dorotea Svensson

 

Det här är en mening som, i likhet med den föregående, också skapar nyfikenhet hos läsaren på en gång: 

Vem är ”jag”? Och vad är det hen inte kommer att kunna sluta med?

Därefter ställer sig läsaren kanske också frågor om varför hen inte kan sluta och vilken betydelse det i så fall har om hen lyckas sluta eller inte.

Ytterligare ett exempel är detta:

 

”Tösen växer upp, hon bryr sig inte.” 

av Monika Riihelä

 

Det här är en mycket elegant och intresseväckande mening. Med några få ord har författaren lyckats skapa många frågor hos läsaren:

Vem är ”tösen”, vem är det som inte bryr sig, är det tösen eller någon annan? Varför bryr sig personen inte? 

Vad har hänt som har gjort den karaktären så likgiltig?

Och som en följd av dessa frågor: Hur ska det gå för en tös som ingen bryr sig om eller som själv inte bryr sig?

I alla tre fallen finns inte någon förklarande ”uppförsbacke”, inte heller får man någon bakgrund till karaktären utan hamnar rakt in i handlingen – in medias res.

 

Låt handlingen rulla på

Efter en lockande startmening är det förstås viktigt att författaren sedan håller läsaren fortsatt nyfiken i den efterföljande texten.

Många av de inkomna tävlingsbidragen var konstruerade med en mycket intresseväckande inledande huvudsats, men följdes därefter av en förklarande bisats.

Effekten blir då att man avslöjar för mycket direkt, kanske rentav överförklarar och som en följd av det riskerar man att läsaren tappar intresset för tidigt.

Det mest viktiga efter en spännande första mening är att först få i gång handlingen och därefter servera svaren på frågorna lite i taget.

Målet är att hålla läsaren i ett fast grepp till sista sidan och då kan det vara en god idé att spara någon hemlighet till slutet av berättelsen.

 

För att summera:

Låt gärna din berättelse få en stark öppningsmening som skapar frågor och får läsaren att bli nyfiken. Det behöver inte vara vare sig obehagligt eller spektakulärt.

Faktum är att det kan vara någonting ganska vardagligt, bara det leder till en önskan hos läsaren att bläddra vidare.  

 

En första kapitel-analys ger dig svar på om din berättelse griper tag

Samtidigt som inledningen är så viktig för att locka din läsare är också det som kommer därefter lika viktigt.

Hur du låter din berättelse utveckla sig på de första sidorna är sedan avgörande för om du ska lyckas fånga din läsare och hålla den fast. 

Just de här delarna, starten och det som kommer strax därefter, är det som jag som lektör analyserar i en första kapitel-analys.

 

 

Sagt om mig

”Tack för ännu en klok och skarpögd läsning. Du hjälper mig se svagheterna i berättelsen. Först nu ser jag vart berättelsen är på väg, och hur den ska sluta. Dina avslutande kommentarer är mycket snällare och mera uppmuntrande än jag befarat.”  /Bo Jönsson 

”I och med att jag är ny i den skrivande världen så hjälpte din respons massor, det fick mig att se på min/mina texter från olika håll och vinklar, vilket är positivt.”  /Elin Lindfors