Pressbilder

Pressfoton med fri nyttjanderätt.

Kan användas fritt i redaktionella sammanhang med angivande av fotografens namn: Sandra Lekander, Sugarcrisp Pictures

Kontaktuppgifter

Ann Gewecke

Mail: ann@gewecke.se

Webbsida: gewecke.se

Om ”Pennskaft & pessar”

Utgivningsdatum: 23-08-25

Format: Danskt band

Förlag: Lava förlag

ISBN: 978-91-89741-59-1

Övrigt: ”Pennskaft & pessar” är första delen i en trilogi

Utkommer som ljudbok 23-11-16

Omslag

Utfört av Eva Nestell, Nestell Design