Kursmaterial i svenska

kursmaterial-i-svenska

 

Spännande kursmaterial till din undervisning i svenska

Använder du skönlitteratur i undervisningen? Här finns ett kursmaterial i svenska för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 9, på gymnasiet eller på motsvarande nivå inom vuxenutbildningen.

Det här är ett komplett kurspaket där en skönlitterär bok, elevmaterial och lärarhandledning ingår.       

”Pennskaft & pessar” är en spännande skönlitterär roman som lämpar sig väl som kursmaterial inom ämnet svenska såväl i grundskolans årskurs 9 som på gymnasienivå eller inom vuxenutbildningen.

Det är en välskriven bok, rent språkligt. Här får du och dina elever goda möjlighet att tolka innehållet, studera och analysera berättartekniska och stilistiska drag, form, gestaltning och tempo.

Bokens handling

Handlingen utspelar sig på 1920-30-talet och här finns många utgångspunkter för samtal om kvinnors villkor förr och nu, i Sverige och i världen. Här finns flera intressanta teman att diskutera och arbeta med:

Samhällsnormer och förväntningar, kvinnokamp och kvinnors rättigheter, abortfrågan, jämställdhetsfrågor och ekonomisk självständighet. Moraliska dilemman liksom sorgebearbetning och att staka ut sin egen väg framåt i livet är andra ingredienser i handlingen. Det är ämnen som många unga idag brottas med. Läs mer om boken här.

Komplett kurspaket i svenska

Kurspaketet utgör ett komplett material för undervisning i svenska. Det kopplar väl till kursplanemålen i svenska (se längre ner) och innehåller:  

  • Den skönlitterära historiska romanen ”Pennskaft & pessar” i en klassuppsättning om 30 exemplar i danskt band.
  • kostnadsfritt elevmaterial med ordlista, arbetsuppgifter i läsförståelse samt diskussionsfrågor (som pdf – för fri kopiering till eleverna och i wordformat – fritt att lägga upp i Classroom eller liknande elevplattform så att eleverna kan svara direkt i dokumentet)
  • kostnadsfri lärarhandledning (pdf – fri kopiering)
  • kostnadsfritt bildmaterial och mer information om tiden som boken utspelas i via min webb-sida

Materialets kopplingar till de centrala målen i svenska:

Grundskolan

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Gymnasiet

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter. Skönlitterära verkningsmedel. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. Fördjupad tolkning av skönlitterära verk med utgångspunkt i ett perspektiv som eleverna väljer, till exempel postkolonialt, feministiskt eller komparativt perspektiv.

Vuxenutbildningen

Skönlitteratur som belyser människors livsvillkor och identitets- och livsfrågor. Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad. Tema, motiv, berättarperspektiv, tillbakablickar samt miljö- och personbeskrivningar.

Om mig

Jag är legitimerad lärare, manusutvecklare och författare och har jobbat med undervisning i många år, på högstadiet och gymnasiet. Jag har mött och undervisat elever från en mängd olika länder och kulturer och har god erfarenhet av att anpassa undervisningen till elevernas skiftande språkkunskaper. Jag har jobbat med alltifrån nyanlända analfabeter och högpresterande läshungriga bokslukare till elever med olika NP-diagnoser.

Pris för en klassuppsättning

Kursmaterialet är kostnadsfritt. Det består av elevmaterial och lärarhandledning. För genomförande behöver du sedan en klassuppsättning av romanen.  Den innehåller 32 böcker á 159 kr + 6 % moms och kostar totalt 5 390 kr inkl moms. Fraktkostnad tillkommer.

Du kan också boka en författarföreläsning för dig och dina elever där jag berättar om boken, tiden den utspelar sig i och om att jobba som författare och lektör. 

Vill du se hur kursmaterialet ser ut? Det kostar inget. Det innehåller:

  • elevmaterial med ordlista, arbetsuppgifter i läsförståelse samt diskussionsfrågor 
  • lärarhandledning

Beställ kursmaterialet kostnadsfritt via knappen nedan. 

Ja, jag vill ha kursmaterialet till påseende utan kostnad