Sätt färg på dina romankaraktärer – 10 skrivtips för att skapa en backstory

woman driving

Ge dina romankaraktärer egenskaper som gör att din läsare kan identifiera sig med dem, sympatisera med dem, heja på dem och minnas dem – långt efter att din bok är slut.

När du skriver din berättelse behöver du ha en klar uppfattning om hurdana dina romankaraktärer är.

Den kunskapen får du om du umgås ofta med dem.

Om du tar dig tid att lära känna dina karaktärer utan och innan kommer du lättare att kunna förmedla en tydlig bild av dem i din berättelse.

Ett sätt att hitta fram till karaktärernas egenskaper är att du ställer dig ett antal frågor om dina karaktärer. På så sätt skapar du en ”backstory”, en bakgrundshistoria, till dina karaktärer. 

Här kommer 10 skrivtips

om vad du kan behöva ta reda på om dina karaktärer för att skapa ett unikt persongalleri som fångar dina läsare.

De egenskaper som listas hänger till viss del ihop med varandra och du kan behöva göra flera omtag innan du hittar fram till hur din karaktär ska vara.

street art kids

1. Utseende och ålder

Det här kan vara den enkla biten, så börja gärna med den. Hur gammal är din karaktär? Hur ser hen ut? Kroppsform, utseende, hållning, klädstil? Hur uttrycker sig personen?

Det senare kan ha kopplingar till vilken uppväxt eller utbildning personen har, som vi ska komma till strax.

person on a mountain top

2. Familjesituation

Var i livet står din karaktär när din berättelse börjar? Startar du till exempel när huvudpersonens äktenskap tar slut?

Då kan det vara bra att veta om karaktären någon gång levt ensam. Om inte, så kanske du kan skruva upp ångesten några extra varv när skilsmässan är ett faktum.

Utöver detta kan du behöva ha koll på personens ursprungsfamilj. Finns det syskon? Vilken relation har din huvudperson till dem och till sina föräldrar?

growing flower

3. Vanor och olater

Är din karaktär en noggrann person eller en slarver? Har hen en sorglös inställning till livet eller är hen kanske en strukturerad, ordningsam paragrafryttare?

Är hen rädd om sina egna saker men vårdslös med andras? Hur är det med resvanor, hygien och matvanor?

growing flower

4. Utbildning och yrke

Har din karaktär ett yrke du inte är bekant med så kan du behöva göra lite research. Samma sak med utbildningen.

Kanske är utbildningen och yrket ett resultat av personens uppväxtmiljö? Eller något helt motsatt, som en revansch eller protest mot de värderingar familjen haft?

growing flower

5. Ekonomisk situation

Det här kan hänga nära samman med föregående punkt, men kan också ha kopplingar till nästa punkt.

Börja med att fundera på hur karaktärens finanser ser ut när du släpper in din läsare. Vad har karaktären gjort för att ha den ekonomi den har?

growing flower

6. Åsikter och värderingar

Vilka åsikter och värderingar har din karaktär och hur har de formats? Var står hen politisk och vad grundas det ställningstagandet på?

Har hen ändrat sig under livets gång eller stått fast vid samma saker hela tiden? Kommer hen att ändra sig under den tid din roman pågår? Varför/varför inte?

growing flower

7. Uppväxt och erfarenheter

Var växte din karaktär upp? På landet eller i stan? Serverades allt på silverfat eller var det en ständig kamp för tillvaron?

Var det tryggt eller otryggt? Fanns det våld, ångest, harmoni, sagostunder, utflykter?

Var föräldrarna närvarande eller frånvarande? Förekom svek eller mobbing? Framgångar, gemenskap och vänskap?

growing flower

8. Temperament

Är din romankaraktär lättretad och har kort stubin? Eller kanske alldeles kolugn vad som än händer? Finns där en manisk sida eller kanske en depressiv?

Är hen snäll och bryr sig om alla utom sig själv? Eller en drömmare med huvudet i det blå som inte märker vad som sker runt omkring?

growing flower

9. Hobbies och intressen

En människa i verkliga livet brukar ha några intressen. Vilka har din romankaraktär?  Samla på frimärken, spela fotboll, laga mat?

Eller kanske modellbygge, parkour, broderi, schack eller tävlingsdans?

growing flower

10. Flerdimensionella karaktärer

Berättelsens karaktärer behöver ha olika egenskaper för att de ska bli intressanta och egenskaperna behöver ha motpoler. En person som är noggrann och arbetsam på jobbet kan till exempel vara lat hemma.

Motpolerna lat – arbetsam bildar en dimension av karaktären. Olika personer i en berättelse har olika relationer till andra karaktärers olika sidor.

Så kan till exempel gangsterkungen vara hård mot sina underhuggare, men sedd ur barnbarnets ögon är han mjuk och världens snällaste.

Ju fler motpoler din karaktär har, desto fler dimensioner får hen. Ju fler dimensioner, desto djupare blir din karaktär. Därmed också mer intressant för läsaren.

En karaktär kan vara mångfacetterad men finns det inga motpoler så blir det ändå inget djup.

Gestalta i stället för att faktadumpa

När du vet allt detta om dina karaktärer kan du lättare få fram det i din text utan att för den skull behöva göra faktadumpar.

Tanken är alltså inte att du ska göra en lång framställning med alla de fakta du tagit fram om din karaktär, utan att du ska pytsa ut lite i taget.

Se därför dina karaktärsbeskrivningar som ett faktabibliotek att gå tillbaka till när du ska gestalta dina karaktärer.

Om du t ex har bestämt dig för att din karaktär är noggrann så kan du visa det genom att låta hen stoppa skoblock i sina ytterskor och ställa in dem i garderoben.

Om hen å andra sidan är en slarver så kanske du låter hen trampa ur sina snedgångna skor på hallmattan precis innanför dörren.

Gestalta alltså egenskaperna, det som färgar en människa, hellre än att berätta om dem.

Det gör du genom de handlingar karaktärerna gör, det de säger eller har på sig.

Låt din läsare själv tolka hurdana de är. Därmed låter du läsaren stiga in i din berättelse, ta dina karaktärer till sig – och minnas dem.

 

Vill du ha fler skrivtips?

Vill du bli en bättre författare?

Prenumerera på mitt nyhetsbrev och få skrivtips och spännande erbjudanden varje månad.

Avsluta när du vill.

Informationen delas inte vidare.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev med skrivtips och spännande erbjudanden!