Skapa intressanta och trovärdiga karaktärer

woman driving

Egenskaper och motpoler

Dina läsare behöver känna sympati eller empati för dina karaktärer, bli nyfikna på dem eller grubbla över deras motiv.

Romankaraktärer behöver därför vara som människor är i verkliga livet. Riktiga människor är sällan helt logiska, helt ärliga, alltigenom ondskefulla, tråkiga eller underbara.

Verkliga människor är sammansatta av en mängd olika egenskaper och det behöver dina romanfigurer också vara för att upplevas som trovärdiga.

Låt därför karaktärerna i din berättelse få flera egenskaper. Men för att karaktärerna ska bli intressanta behöver de olika egenskaperna också ha motpoler.

En person som är noggrann och arbetsam på jobbet kan till exempel vara lat hemma. Motpolerna lat – arbetsam bildar en dimension av karaktären.

Olika personer i en berättelse har olika relationer till andra karaktärers olika sidor. Så kan till exempel gangsterkungen vara hård mot sina underhuggare, men sedd ur barnbarnets ögon är han mjuk och världens snällaste.

Ju fler motpoler din karaktär har, desto fler dimensioner får den. Ju fler dimensioner, desto djupare blir din karaktär. Därmed också mer intressant för läsaren.

En karaktär kan vara mångfacetterad men finns det inga motpoler så blir det ändå inget djup.

street art kids

Namn och namnskick

När du bestämmer vilka namn dina karaktärer ska få är det viktigt att namnen är kulturellt trovärdiga. Dessutom behöver de stämma med den tidsepok där din berättelse utspelar sig. 

Statistiska centralbyrån har en web-sida där du exempelvis kan se vilka namn som var vanligast för kvinnor respektive män under olika årtionden:

Tänk också ett extra varv om någon av dina karaktärer kommer från ett land eller en kultur som du inte är så bekant med. Då är det extra viktigt för trovärdigheten att den personen får ett namn som stämmer med dennes ursprung.

Ett tips här är att googla på ”arabiska namn” eller ”japanska namn” om det till exempel är en sådan karaktär du har.

Tänk också på att namnskicket är olika i olika länder. I vissa länder har man dubbla efternamn, till exempel i Spanien.  I Japan sätter man efternamnet först.

I Sverige används ofta släktnamn. Islänningar bildar i stället efternamn av faderns eller moderns förnamn, till exempel Gunnlaugsson eller Finnbogadóttir.

Fler exempel kan du hitta genom att googla på ”namnskick”. 

person on a mountain top

Vilka mål och drivkrafter har dina karaktärer?

För att en berättelse ska bli intressant och spännande så att du fångar dina läsare behöver karaktärernas mål och drivkrafter vara tydliga för läsaren.

Målet kan vara av olika slag: till exempel att hitta kärleken, få ett eftertraktat jobb, få balans och trygghet i livet, tillskansa sig makt, tjäna mera pengar eller att hämnas.

Karaktärernas drivkrafter kan grunda sig i några viktiga förutsättningar. Människor har grundläggande behov såsom mat, vatten, luft, sex och sömn.

Men vi behöver också trygghet, gemenskap, kärlek, självkänsla, uppskattning och möjlighet att utveckla våra förmågor. Mer om de grundläggande behoven kan du läsa om du googlar på Maslovs behovstrappa:

Om de grundläggande behoven inte tillfredsställs kan ångest över det göra att man utvecklar beteenden för att dämpa ångesten.

Sådana beteenden kan till exempel vara grälsjuka, hämnd, våld, självförnekelse, flykt, kontrollbehov, driften att utsätta sig för faror, översittarbeteenden och så vidare.

Omständigheter från barndomen, trauman, familjeförhållanden och speciella händelser kan ha stor påverkan på en individs drivkrafter.

Personens omedelbara önskningar och drömmar, liksom dennes sexuella erfarenheter, rädslor och preferenser kan också utgöra drivkrafter och mål som för berättelsen framåt.

Viktigt är att du som författare presenterar din romankaraktärs mål och drivkrafter tidigt i berättelsen, antyd gärna detta redan på de första sidorna för att skapa en nyfikenhet hos läsaren.

growing flower

Låt dina karaktärer växa och utvecklas

Vart är dina karaktärer på väg? Vad händer dem längs vägen och hur har de förändrats när de når målet?

Huvudpersonen behöver utsättas för motgångar som hen ska ta sig an och överkomma för att så småningom nå sitt mål. Vilket i sin tur, som tidigare nämnts, innebär att karaktärens mål måste vara tydligt för läsaren.

Huvudpersonerna behöver också uppvisa någon form av förändring under resans gång. En förändring som kommer genom de strapatser hen genomgår och de motgångar som hen övervinner.

Som läsare vill jag kunna förstå och följa huvudpersonens strävan, bita på naglarna i motgångar, hurra i medgång och i slutet av berättelsen bli upplyft av hur hen utvecklat nya insikter.

 

Vill du ha fler skrivtips?

Välkommen att prenumerera på mitt nyhetsbrev med skrivtips och spännande erbjudanden.

Avsluta när du vill.

Informationen delas inte vidare.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev med skrivtips och spännande tävlingar!