Responsgrupp 

I en responsgrupp med kvalificerade testläsare, lektörsledd responsgivning och utförligt lektörsutlåtande får du feedback, nya kunskaper och verktyg för att lyfta ditt manus 

gull lifting

Responsgrupp – kursen som lyfter både dig och din text

I den här kursen arbetar du strukturerat och djupgående med ditt eget och andras manus. 

Tillsammans med andra kursdeltagare och mig som lektör analyserar och diskuterar vi hur era berättelser kan utvecklas och förbättras. 

 

Kursbeskrivning responsgrupp:

1. Genom respons från kvalificerade testläsare får du en tydlig bild av hur din berättelse fungerar för den genre du valt och för din tänkta målgrupp.

I responsgruppen arbetar vi med strukturerad responsgivning efter gemensamma riktlinjer och tydliga frågeställningar för att ge dig en så bred bild som möjligt av hur din text uppfattas ur ett läsarperspektiv.

I ett gemensamt forum diskuterar vi varje deltagares manus ingående utifrån övriga deltagares respons.

 

2. Med handledd responsgivning ökar din förmåga att se kritiskt på egna och andras texter

Här får du redskap och checklista för hur du ska ta dig an ett manus när du ger respons.

Att kunna ge respons på ett strukturerat sätt tränar ditt analytiska tänkande vilket leder till att du övar upp förmågan att se analytiskt på ditt eget författarskap och dina egna texter.

 

3. Ett lektörsutlåtande ger dig ett helhetsgrepp för fortsatt utveckling av ditt manus

I lektörsutlåtandet identifierar jag styrkor och svagheter i ditt manus på en övergripande nivå och ger dig konstruktiv kritik.

Kommentarer direkt i manuset ger dig tydliga exempel på vad i manuset som fungerar och vad som kan förbättras. Det ger dig konkret vägledning för hur du kan vässa manuset.

En pedagogisk handlingsplan med tydliga prioriteringar ger dig stöd för fortsatt arbete när du bearbetar och redigerar manuset.

 

Responsgrupperna fungerar så här:

  • Som deltagare behöver du ha ett färdigt råmanus på ca 50 – 80.000 ord.
  • Det blir 3 träffar som sker digitalt.
  • Datum och tider: Sön 19/9, Sön 17/10, Sön 14/11 kl 13.00 – 15.00 vid samtliga träffar.
  • Mellan träffarna läser du och ger respons på andra gruppmedlemmars manus.
  • Som deltagare förbinder du dig att läsa några av de andra gruppmedlemmarnas manus i sin helhet och att komma med genomtänkt och konstruktiv kritik utifrån frågeställningar som ni får av mig.
  • Var och en får ett personligt lektörsutlåtande från mig med manuskommentarer och förslag till handlingsplan inför fortsatt bearbetning av texten.

 

Vid träffarna diskuterar vi ett manus i taget utifrån deltagarnas respons och utifrån mina lektörsutlåtanden.

Alla kan därmed lära både av varandras manus, varandras respons och av lektörsutlåtandena.

 

Kursstart: 19:e september 2021. Följande ingår:

  • Digitala gruppmöten, 3 st
  • handledning i responsgivning med tillhörande checklista
  • strukturerad respons på ditt manus från övriga gruppmedlemmar
  • personligt lektörsutlåtande från mig med manuskommentarer och förslag till handlingsplan för just din text

Priset för kursen är 7.400 kr. Moms tillkommer. Delbetalning är möjlig.

(ordinarie pris för lektörsutlåtande med manuskommentarer för ett manus på 80.000 ord är 9.500 kr + moms)

Anmälan är öppen till och med den 12:e september.

Välkommen att anmäla dig till en responsgrupp där vi går på djupet med din text!

Antalet platser är begränsat. Försäkra dig om en plats redan idag!

 

Ja, jag anmäler mig till kursen.